Sprzęt do wynajęcia

Naszą dewizą jest promocja aktywnego wypoczynku. Zachęcamy Państwa do zwiedzania naszej okolicy na rowerach i obcowania z niezapomnianymi beskidzkimi widokami. Dla naszych gości przygotowaliśmy rowery górskie oraz elektryczne, deski SUP oraz kije nordic walking.  Aktywne spędzanie czasu to wspaniały sposób na urozmaicenie sobie odpoczynku i noclegu w Beskidach, a także idealny sposób na zadbanie o zdrowie.

pokoje do wynajęcia Śląsk
pokoje do wynajęcia Śląsk

Czas najmu roweru i cena

Pozostały sprzęt do wynajęcia

Nowość rowery elektryczne
cena za jeden dzień 190 zł.

Naszą dewizą jest promocja aktywnego wypoczynku. Zachęcamy Państwa do zwiedzania naszej okolicy na rowerach i obcowania z niezapomnianymi beskidzkimi widokami. Dla naszych gości przygotowaliśmy 7 rowerów górskich na których swobodnie można pokonać wszystkie okoliczne przełęcze i wzniesienia. Rowerowe przejażdżki po okolicach to wspaniały sposób na urozmaicenie sobie odpoczynku i noclegu w Beskidach, a także idealny sposób na zadbanie o zdrowie.

Regulamin korzystania z rowerów

I Postanowienia ogólne

1.Wynajmujący wydaje Najemcy sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek oraz czysty.
2. Opłata za najem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem.
3. Najemca może wykorzystywać sprzęt rowerowy zgodnie z jego przeznaczeniem, respektując przy tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może on korzystać z roweru jedynie na utwardzonych drogach, szlakach i ścieżkach rowerowych.

II Odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu najmu przez osoby trzecie.
3. W przypadku utraty przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty 4000 zł Wynajmującemu kwoty brutto za utracony rower.
4. Najemca użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
5. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.
7. Zabrania się Najemcy dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy Wynajmującego. Wynajmujący nie pokrywa kosztów tego typu napraw.

III Zwrot sprzętu rowerowego

1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.
2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem oraz dodatkowej opłaty w kwocie 35 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień najmu.

Zarezerwuj nocleg w sercu Beskidu Śląskiego

Naszym gościom zapewniamy miły wypoczynek w przestronnych, wygodnych pokojach. Oferujemy Państwu pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe z łazienkami. Większość pokoi posiada balkon